O MNIE

Paweł Bolesław Franczak

Jestem psychoterapeutą w końcowej fazie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w metodzie Aleksandra Lowena (analizie bioenergetycznej). Studiowałem też w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Jestem także filozofem, absolwentem UMCS.

Pracuję z pacjentami od 2016 roku, prowadzę terapię indywidualną i par, pracuję też z grupami. Źródłem mojej pracy jest terapia Pełni (MetaSystemowa), stworzona przez Andrzeja Nehrebeckiego. Oznacza to, że traktuję objawy z szacunkiem i życzliwością, raczej jako posłańców z ważną wiadomością, którą należy dopiero odczytać, niż niechcianych gości. Terapia Lowenowska pozwala mi wykorzystywać w tym celu także ciało i płynące z niego sygnały.

Z powodzeniem pracuję z pacjentami zmagającymi się z bólem o niewyjaśnionym podłożu, depresją, lękami, uzależnieniami i mającymi kłopoty w związku czy z dziećmi. Wszystkie te trudności są dla mnie nie tyle kłopotem jednostki, co częścią większej całości – systemu rodzinnego.

Regularnie superwizuję się u doświadczonego, certyfikowanego superwizora. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej i International Institute for Bioenergetic Analysis. Pozostaję pod stałą superwizją u certyfikowanego superwizora.

Przez wiele lat pracowałem jako dziennikarz i redaktor, m.in. w Kurierze Lubelskim, Przekroju, Wiedzy i Życiu. Stamtąd wyniosłem ciekawość drugiego człowieka i traktowanie każdego w indywidualny sposób.

Pochodzę ze wsi Olbięcin na Lubelszczyźnie. Moje chłopskie korzenie to źródło mojej siły i dumy. Po godzinach zajmuje się tradycyjnym śpiewem, głównie pieśniami polskimi.

Jestem ojcem dwóch chłopców i szczęśliwym mężem.

Nie mogę żyć bez kawy, a Tour De France to dla mnie święto.

Cennik:

psychoterapia indywidualna: 160 zł/50-55 min

psychoterapia małżeńska/rodzinna: 210 zł/90 min